Om våra event och resor

Vi erbjuder aktiv motorcykelkörning på olika underlag vilket har flera fördelar som tränings- och motionsform.

Flera av våra resor och event är uppbyggda som aktiv träning för dig vilket gör att du kan nyttja dem med friskvårdsbidrag om den möjligheten finns hos din arbetsgivare.

Här är några av de fördelar som uppnås:

  1. Fysisk träning: Motorcykelkörning kräver styrka, balans och koordination. Genom att köra på olika underlag som asfalt, grus eller terräng, utmanas olika muskelgrupper och kroppens balanssystem. Det bidrar till att förbättra styrka, uthållighet och flexibilitet.
  2. Kardiovaskulär träning: Motorcykelkörning kan vara en intensiv aktivitet som höjer pulsen och ökar hjärtfrekvensen. Genom att köra på olika underlag och variera hastigheten kan man få en effektiv kardiovaskulär träning som förbättrar konditionen och hjärt- och lungfunktionen.
  3. Mental stimulans: Att köra motorcykel på olika underlag kräver koncentration, uppmärksamhet och snabba beslut. Det är en utmärkt träning för hjärnan och kan bidra till att förbättra reaktionsförmågan och koncentrationen.
  4. Stressreducering: Motorcykelkörning kan vara en aktivitet som ger en känsla av frihet och avkoppling. Att vara utomhus och njuta av naturen samtidigt som man fokuserar på körningen kan bidra till att minska stress och öka välbefinnandet.
  5. Socialt samspel: Motorcykelkörning i grupp är en social aktivitet där du kan träffa andra motorcyklister och dela gemensamma upplevelser.  Det kan bidra till att skapa nya vänskapsrelationer och öka det sociala samspel.

Att resa och träna med MC Ontours ska vara LÄTT och FRITT!

Vi erbjuder träningstillfällen i områden dit det inte alltid är enkelt eller självklart att ta sig. Varje dag är planerad i detalj med resrutt och tips på fika- lunch & tankstopp. På våra resor/event är allt förberett för dig och du gör varje dagsetapp i en grupp som matchar dig som förare.

Det är viktigt att notera att motorcykelkörning på olika underlag kan vara en krävande aktivitet och att vi alltid har säkerhet som högsta prioritet. Det är viktigt att du har rätt utrustning, är medveten om trafikregler och följer vår säkerhetsregler för att minimera risken för olyckor eller skador.

I resan/eventet ingår logi med frukost samt tillfälle till ett antal gemensamma middagar. Alternativt att vi lämnar tydlig information/rekommendation på ställen i de fall det inte ingår.

Vi har alltid med guide alternativt lokal värd som finns med tillgänglig längs vägen om något händer.